Handevat

Bou 'n Christus gebasseerde roeping vir Afrika

Wat is die Here se wil vir ons vir vandag hier in die Suidpunt
van Afrika? Hoe lyk Sy wil in verskillende omstandighede?

Wednesday, November 17, 2010

Visie konferensie in Stellenbosch 14-17 Februarie

Picture
Die konferensie se doel is om die kerk wakker te maak, toe te rus en te mobiliseer om:

Te ontdek
God se visie wat gebore word uit Sy goedheid. Sy visie van vrede vervulling en die lewe in Volheid in alle aspekte van die lewe. Deur Christus genoem die “Koninkryk van God”.

Die transformasie proses waarmee God besig is.

Aanvaar
'n Bybelse wêreldbeeld wat uitgeleef kan word en so die waarheid, goedheid, en mooiheid in alle sfere van die lewe in te dra.

Beoefen
en leef uit 'n gestuurde hart deur God in ons geskep. Sien hoe die seer van opoffering gemeenskappe en kerke transformeer en mooi maak. Beleef trane van seer en blydskap soos God se plan deur ons ontvou en Bewonder die goeie hart van God.

Probleem
Afrika, ten spyte van 'n ryk erfenis, is 'n gebroke kontinent vol armoede, siekte, korrupsie en konflik. Ontwikkelingspogings het gereeld probeer om opheffing te doen met baie min sukses en selfs negatiewe sukses. Die vrugte van talle sending pogings het soms uitgeloop op mense wat 'n ekstra boei van religie ontvang het. Kerk het soms meer kom bind as vry gemaak. Animistiese denke van fatalisme veroorsaak 'n kontinent wat dikwels nie hoop het nie. Mense is slagoffers van die wil van die geesteswêreld asook van die natuur.

Die kerk het dikwels net die geestelike dimensie van mense aangespreek en word al meer as irrelevant vir die gemeenskap gesien ten spyte van 'n geweldige groei in lidmate die laaste 20 jaar.

Die kerk se geweldige potensiaal van die kerk lê dikwels nog onontdek.
Picture
Oplossing
Die kerk as aangestelde agent van God vir sosiale en kulturele transformasie is die oplossing. Die kerk is seker die grootste institusie in die gemeenskap met lidmate in elke sfeer van die gemeenskap. (kuns, besigheid, regering, opvoeding, ens). Dit is veral waar in Afrika waar daar ongeveer vier Miljoen kerke bestaan en wat 50% van die gemeenskap insluit.

Picture
Hiervoor het die kerk egter toerusting nodig met 'n lewende visie. Kom ons werk saam met die groep van Afrika mense wat van 1999 besig is om juis dit te doen.

Die konferensie help mense in Afrika nie net met 'n visie nie, maar ook met eenvoudige metodiek en opbou van persone om transformasie agente van God in hulle gemeenskap te word. Die toerusting word ook prakties toegepas, maak nie saak hoe arm mense is nie. Die klem word op die transformasie van denkpatrone en bring 'n Christelike wêreldbeeld as die oplossing vir holistiese transformasie.

Noord-Oos Mosambiek

Picture
Die gebied was altyd nog baie geïsoleerd. Die evangelie het eers in 1930 bekend geword op 'n beperkte skaal. Vandag is daar nog ongeveer 'n 4 miljoen onbereikte mense in die gebied. Van die kerke wat wel bestaan erken dat die evangelie nog nie 'n verskil gemaak het aan die tradisionele denkpatroon nie. In die Gereformeerde kerk is die proses van toerusting noual vir 2 jaar aan die gang en kan mens reeds talle resultate sien. Die proses waarin Handevat streef, is om oor 'n tydperk van 10 jaar die Bybelse wêreldbeeld, met visie konferensies wat aangepas is vir die omstandighede van Noord-Oos Mosambiek, te help vestig.

Die gereformeerde kerk stel die konferensies oop vir enige kerk en die proses word dus wyer as die kerk aangebied

Uitkomste
Die verstaan van die proses in die kerk in Mosambiek sodat almal betrokke die geleentheid het om dit te ondersteun.

Eie groei in 'n Bybelse wêreldbeeld.

Groei in die kerk in RSA.

Jeugwerk in Mosambiek

Picture
Behoefte
Die Geref Kerk in Mosambiek het vir 'n dag lank oor die nood vir jeugwerk gepraat. Die 300 kerkies sit Sondae vol met jeug wat meestal net deelneem aan kore, maar wat verder nie geleentheid tot groei het nie. Daar is 'n nood aan begeleiding van die jeug om God se bedoeling vir hulle te ontdek en uit te leef.

Die kerk het 'n huis en voertuig beskikbaar vir 'n voltydse sendeling. Die kerk vra vir 'n sendeling wat hulle kan help vestig aan 'n Sondagskool program en jeugprogram op sinodale vlak. Verder sal hulle bly wees as die persoon ook kan help om die geletterdheidskantoor se bedrywighede te help konsulteer.

Picture
Vorige projek
Daar was voorheen 'n projek vir die jeug waar jeug van RSA saam met jeug van Mosambiek al die kerkie besoek het en opleiding gegee het vir 'n paar dae. Die effek van so 'n eenmalige uitreik was nie baie groot nie. Daarna was 'n sendeling gestuur om ook elke gemeente te besoek saam met plaaslike jeug en programme aan te bied. Dit was egter nie volhoubaar nie.

Picture
Plaaslike inisiatief
Uit die kerk se jeug het inisiatiewe begin met veral weeskinders en op vlak van Sondagskool. Die inisiatiewe was baie opwindend, maar bereik kinders op baie kort termyn en ook net op 'n paar fokus punte. Dit is egter 'n geleentheid wat gebruik kan word.
In 'n laaste besprek met die jeugleiers (het 'n video oor hulle boodskap aan RSA), het ek gesien dat daar werklike begeleiding nodig is om hulle inisiatief verder te vat. Daar is 'n tekort aan 'n bybelse fondasie.

Picture
Hier is van die kinders besig met 'n drama. Twee paddas spring na Noag se ark!
Droom
Ek sien 'n gemeente of groep in RSA wat die jeugwerk in Mosambiek onder die 300 kerkies op die hart sal dra en die kerk sal help begelei om daarvan 'n sukses te maak. Eienaarskap behoort aan die kerk, maar het net begeleiding nodig om 'n volhoubare jeugwerk op die been te kry. Die groep kan 'n voltydse sendeling stuur of 'n persoon of persone een of twee keer 'n jaar opstuur om saam met die kerk die pad te loop. Daar is dan ook 'n sendeling wat belangstel om te gaan en die groep kan dan saam met die sendeling die uitdaging aanvaar.
Volgende stap
Kontak my indien u of u gemeente of groep belangsel om betrokke te raak. Dan kyk ons of daar genoeg belangstellendes is om 'n gesamentlike gesprek te reel.

Gebruik van mediese plante in Mosambiek (ANAMED)

Picture
Wonderlike potensiaal
Die mediese inisiatief het in Duitsland begin. Gebasseer op Christelike waardes word dikwels arm en plattelandse gemeenskappe opgelei om mediese plante te gebruik in die voorsiening van mediese behoeftes. Van die plante is onder andere die Moringa boom wat ook die "miracle" boom genoem agv die voedingswaarde wat dit het. 'n Ander plant is die artimesium plant wat ligaamsweerstand opbou en baie effektief is in die behandeling van malaria.
Op die manier word allerhande probleme opgelos. Ek probeer 'n paar onthou: Van slangbyt, diaree, malaria, swamme, ens.
Daar is onder andere gevind dat vigs pasiente wat Artimisium en Moringa saam gebruik se telling so laag raak dat die toetse negatief wys.
Daar is pogings aangewend om die inisiatief uit te koop, maar dit is geweier, want die inisiatief is daar om gemeenskappe te help.

Picture
Werkswyse
Daar word seminare gehou waar mense vir opleiding kom in hoe om die plante self te identifiseer en te kweek. Dan om die kennis te he van watter plante om te gebruik en met watter dosissse. Die seminare neem so 'n paar dae en bring baie noue interaksie tussen mense.
Op die foto word is mense besig om medisyne te maak vir artritis deur piri-piri te gebruik,

Picture
Anamed Mosambiek
Die inisiatief is begin en talle seminare aangebied. Vir die kerk het dokter Daniel Martin die hele beweging aan die gang gesit. Daar is talle seminare aangebied waarvan een groep bv bestaan het uit toordokters. Hy het die seminaar aangebied vanuit die voorveronderstelling dat die natuur God se apteek is. Die toordokters het heel lustig saamgewerk.

Uitdaging
Die ondersteuning van die projek is uit Duitsland en het onder andere vir Monica (wat die vrou in die middel van die foto links is), gestuur om die projek te begin. Daar is heelwat plante gekweek en mense opgelei. Die befondsing gaan egter nog net vir 'n jaar wees en Monica is nou hierdie maand (November 2010) terug na Duitsland. Die projek loop dus gevaar om dood te loop.

Nuwe inisiatief
Handevat wil graag die werk bekendstel en het reeds met 'n vrou in Ile omgewing gepraat. Yens en Siggy is daar besig met 'n ontwikkelingsprojekte, maar sy het 'n besonderse belangstelling in die Anamed werk. Die kerk het ook 'n tuin en help nog mense op 'n klein skaal met medisyne wat hulle op die manier voorberei. Daar is egter nie leierskap en ondersteuning hiervoor nie. My voorstel is dus dat daar 'n ondersteuningsgroep vir die bediening op die been gekry word wat saam met die mediese projek in Milange kan werk en spesifiek kan kyk of die bediening van die kerk kan help groei en ontwikkel. Die kerk het nog heelwat sensitiewe begeleiding nodig in sake soos hierdie.
Ek glo dat die projek iets van God se hart en bedoeling vir die kerk weerspieel.

Tuesday, October 19, 2010

Listening to the Beat of a Different Ministry Drum

"What is the DNA’s (Discipelin the Nations Alliance, on who's ideas Hope for Africa was founded) track record for the eventual self-funding of your programs by local leaders?"
Someone asked me that last week. It's a fair question, but it doesn't apply to the Disciple Nations Alliance because it presupposes a ministry approach we avoid.
Let me explain by quoting a dear friend, Randy Hoag, former president of Food for the Hungry. Randy has worked in international Christian ministry for over 30 years. Much of the ethos of the DNA can be traced to his innovative, biblical ideas about cross-cultural ministry with the poor. Here's what Randy said in a recent interview on Ministry Spotlight:
"One of the greatest lessons I learned during my career has to do with the importance of the process of development. Typically what happens with organizations [including local churches] is that they go into an impoverished community, see problems, and have an immediate idea of what needs to be done. These organizations typically have lots of resources (at least in the eyes of the community), and they feel the need--often with good intentions--to solve problems. So they design a project, find funding, and essentially do the project. Later on, they try to develop local leaders to take over the project so they can move on to other communities.
"What I found in practice, however, is that this doesn't work well. What works better is just the opposite. First, develop local leaders. Encourage them to do small projects with their own resources. This helps them build confidence and learn how to work together in harmony in the community. As they gain practice in that process, then it may be appropriate to bring in outside resources."
What Randy describes first is the default for most churches and organizations involved in ministry among the poor. Because the second model challenges this approach, it is not well understood. The Disciple Nations Alliance subscribes to this second, misunderstood model.
Through our Vision Conference, we start with local leaders and ideas—not with outside projects or money. We equip them to think more biblically about their critical role in developing their communities and nations. We help them identify and use their own resources, so that from the very beginning projects are locally conceived, owned, and funded. These "Seed Projects" are blessed by God, and many grow into significant local ministries.
I've seen the power of this approach and am convinced that it is not only far more effective, but more biblical as well.
- Scott Allen

Thursday, October 7, 2010

Biblical Reconciliation at Natanje!

Biblical Reconciliation at Natanje!
A Biblical Worldview and Transformational Development Conference were conducted at Natanje, Mozambique from 27-30 of September 2010 by Hope for Africa in partnership with Hande Vat Project and the Reformed Church of Mozambique. Hein van Wyk, Johannes Aucamp and Danie Murray facilitated the Conference.
Thirty five delegates from the communities of Natanje, Ile and Napipi attended the three day Conference. Together they represent three denominations.
The Conference was hosted and organised by Past Carlos Herbert from the IRM Congregation at Natanje. This was the first time that a Conference of this kind was arranged and funded by the local community. The successful hosting of the Conference, which was done in a sustainable manner i n the local economy, is a huge step forward in cultural transformation. The impact and outcome of the Conference build capacity and gave confidence for similar conferences in future.    
The outcomes of the conference were to see a growing vision for community development through cultural transformation, a basic understanding of worldview and of the role of the Church in society. All of this is practically applied through the demonstration of God’s love in every area of community life.

During the conference the delegates had the opportunity to deal with cultural lies like tribalism, male superiority and the worship of the ancestors in practical small group discussions.

During the conference the delegates had a number of opportunities to demonstrate God’s love in practical ways to one another and to the community. This include
o   Washing one another’s clothes
o   Help to wash dishes
o   Cleaning the church premises
o   Cleaning shoes
o   Serving coffee
o   Buying and giving away sugar cane
o   Cleaning a motor vehicle
o   Cleaning floors

The impact of the conferences is seen n the testimony of one of the delegates. He experienced hostility in his family for 7 years and as a direct result of the Conference, reconciled with them. This s his story n his own words:

My father lost his life. There were other brothers that came and took our fields. Nearly 7 years passed that we never talked to those brothers. But because of yesterday’s teaching it touched my heart. When left here yesterday I didn’t go to my house; I went directly there. When I arrived there, they greeted me asking how s your family. At home it is well, but I come from the church now. I said that because you are my brother the hostility must stop; we need to talk and we need to share and we need to walk together. They saw it as a strange thing. I said these things, the hostility, are things of the world. We need to forget things. One day we will be together in paradise and we will be happy. My brother asked me where I got these thoughts. I said that it is not by my power and my word but through the Holy Spirit that came to me so that we can be one in Christ.
This morning he came to my house and he brought a bag of his rice and we ate it together. This means that our relationship is now good again. 

Further results of the Conference included action plans drew up by delegates for the communities of Napipi, Natanje and Ile.  The Conference also provided the opportunity for Pastors Souza Estaforde (IRM Luala) and Jose Ganhale (IRM Malimwe) to be involved in the facilitation of these Conferences as third generation mentorees.

Soli Deo Gloria!

Discovery of Church Unity in the diversity of Muembe district

Discovery of Church Unity in the diversity of Muembe
A Biblical Worldview and Transformational Development Conference were conducted in Chiconono, Mozambique from 23-25 September 2010 by Hope for Africa in partnership with Hande Vat Project and the Reformed Church of Mozambique. Hein van Wyk, Johannes Aucamp and Danie Murray facilitated the Conference.
Twenty five delegates from the communities of Chiconono and Muembe attended the three day Conference. Together they represent two denominations.
The Conference was hosted and organised by Aubi Banda from the IRM Congregation at Chiconono. This was the first time that a Conference was arranged and funded by the local community of Chiconono. It was also the first time that a multi-denominational gathering of this kind happened among the Yao people.  
The outcomes of the conference were to see a growing vision for community development through cultural transformation, a basic understanding of worldview and of the role of the Church in society. All of this is practically applied through the demonstration of God’s love in every area of community life.

During the conference the delegates had the opportunity to deal with cultural lies like tribalism, male superiority and the worship of the ancestors in practical small group discussions.

The delegates also had opportunities to demonstrate God’s love in practical ways to one another and to the community. This include
o   Washing one another’s clothes
o   Cleaning the church premises
o   Cleaning shoes
o   Buying and giving away sugar cane
o   Giving away clothing and a radio
o   Cleaning floors
o   Sharing the Gospel
o   Prayer for sick people
o   Carry heavy things for others
o   Helping with small tasks in the community

Finally delegates gathered in community and denominational groups to discuss follow up plans to the Conference.
Soli Deo Gloria! 

DOMINEE EN OUDERLINGE RAAK OPENLIK TEENOOR MEKAAR

AGTERGROND
Die handevat bediening het 'n proses aan die gang gesit om gemeentes in RSA met gemeentes in Mosambiek te verbind. Ons noem dit tweeling gemeentes. In die meeste gevalle is daar ook hulp aan die plaaslike dominee betrokke hierby. Normaalweg behels dit 'n R500 per maand vir die dominee omdat gemeentes nog nie geleer het om 'n dominee te onderhou nie. Dit is egter baie belangrik dat plaaslike gemeentes ook begin bydrae sodat dit nie net weer afhanklikheid bevorder nie. Om die proses voort te sit raak dit egter belangrik dat Mosambiekse gemeentes daarby betrokke moet wees. Die proses word dikwels baie vertraag deurdat dominees nie kans sien om vir die gemeentes te vertel dat hulle hulp kry en hoeveel dit is nie. Die redes verstaan mens ook en is die volgende:
Gemeentes is gewoonlik in baie landelike omgewings waar mense met vreeslik min geld oorleef en die bedrag klink vir plaaslike mense vreeslik baie. Dominees wat van ander omgewings af inkom het klaar 'n baie groot probleem om verhoudings met ouderlinge te bou want hulle sien hom as iemand wat hulle krag en status kom steel. As hulle dan hiervan hoor word daar gereken dat dit hulle geld is wat deur die dominee gevat word en kan dit die verhouding net nog moeiliker maak.
Verder is dit baie moeilik vir dominees om vir mense te leer dat die kerk nie 'n plek is waar ontvang word nie, want dit is die algemene verstaan van kerk. Die gemeentes in Mosambiek moet ook bydrae vir dominees. As hulle hoor dat die dominee soveel geld kry dan voel hulle dat dit glad nie nodig is om iets vir hom te gee nie en verwag hulle net meer hy moet hulle help.

GEMEENTE
Die dominee gesels met ons en kom sterk onder die indruk daarvan dat hy graag eerlik met sy gemeente wil wees. Ek probeer dit selfs afraai ter wille van die negatiewe effek wat dit kan he, maar hy gaan voort om my te vra om eerlik vir sy gemeente te vertel. (probeer altyd op die punt kom dat daar 'n plaaslike behoefte daarvoor is en dit vat soms baie lank).
Ek preek die Sondag oor leuens en waarheid en hoe ons tradisies in Mosambiek dikwels die waarheid verdraai. Daar is dus 'n sterk bewustheid om vanuit Bybelse waarheid te wil lewe. Na die diens bly 'n klompie vrouens en ouderlinge agter om te gesels oor die gemeente. Ons gesels eers oor die groei in die gemeente en wys hulle op die persoon in RSA wat vir hulle bid. (in hulle geval nie 'n RSA gemeente nie, maar 'n individu). Ons praat oor wat die dominee nodig het om sy werk te doen. Ons maak 'n klomp somme en bewys dat die dominee net vir sy vervoer ongeveer 450 rand nodig het per maand. Hulle word skielik met groot bedrae gekonfronteer (2300 Meticais). Toe lig ek hulle in van die persoon wat hulle dominee help met R500. Daar word gevra of dit genoeg is en hulle sien dat dit amper net die vervoer dek. Hulle dominee kan nog nie eet of kinders skool toe stuur ens nie.
Hier verduidelik ons dat die persoon in RSA weet dit is te min, want hulle wil in vennootskap met die gemeente ingaan om saam te werk. Dit is egter goed om vir die ondersteuner in te lig wat word aan die kant gedoen, want hulle wil graag saam werk. Op die ou end word gesien dat daar tot dusver nog omtrent geen plaaslike bydrae was nie. Die dominee het eie besighede wat hom ook ondersteun en ons gesels daaroor dat hulle nie daarna moet kyk nie, want daar kan vorentoe 'n ander dominee kom en verder is hulle besig om hulle eie groei te verhinder as hulle nie begin help nie.
Ons kom toe by die punt waarop ek 'n video van hulle gaan neem en hulle vir die persoon in RSA 'n boodskap kan stuur. Hulle het toe op hulle eie gesit en 'n boodskap voorberei. Met die terugkom het ek die boodskap opgeneem waar die ouderling, toe 'n vrou en daarna 'n dominee gepraat het. Die boodskap het gese dat hulle nog swak is, maar dat hulle graag wil groei en vra dus voorbidding. Verder se hulle dankie vir die bydrae aan hulle dominee en vra dat dit moet voort gaan indien moontlik. Omdat daar ook siekte in die persoon se familie is, word daar dan ook voorbidding daarvoor belowe. Verder vertel hulle van hulle werk om stene te maak om 'n nuwe kerkgebou op te rig. Ek kon hulle werk dan ook op die video vasvang.

Die soort van groei prosesse kan dalk as eenvoudig en stadig klink, maar ek dink dit is van die kosbaarste goed wat in God se koninkryk kan gebeur! Ek hoop dat daar baie is wat my dankbaarheid teenoor die Here deel en dalk onthou om vir die prosesse in te tree.
Danie

Thursday, September 9, 2010

IRM visie gesprek

Ek word gevra om deel te wees van die visie kommittee van die Tumbine sinode. Ons het 4 ure gehad om te praat oor: Wat is 'n visie? en Wat is die Tumbine sinode se visie?

Eers luister ek net na die ouderlinge en jong dominees gesels oor die visie. Hulle kom toe tot die gevolgtrekking dat ons visie van die kerk 'n geestelike lewe moet wees. Om dit te bereik wil hulle dominees vra om ouderlinge op te lei, verder moet daar baie gebid word en gebedsgeleenthede gereel word.
Ek vra toe die vraag: As mens iemand kry wat hierdie geestelike lewe het, hoe weet mens dat hy dit het? Watter bewys het mens dat iemand die geestelike lewe het wat ons as visie daar stel. (Die doel is om hulle te help om te weet wat 'n geestelike lewe is, want mens kan agterkom dat dit nog nie verstaan word nie). Hulle is toe onkant gevang deur die vraag en weet nie regtig nie. Ek vra toe die volgende vraag: As iemand gereeld kerk toe gaan, is dit 'n bewys van 'n geestelike lewe?  Vinnig word ja gese, maar gou daarna word gese, nee. Dit is dalk 'n goeie teken, maar dit is nie 'n bewys nie. Toe vra ek: As iemand opgelei word as 'n dominee en later preek en nagmaal bedien, Is dit 'n bewys van geestelike lewe? Hulle se toe weer vinnig: "sekerlik tog", maar weer kom die tweede keer die antwoord: "Nee dit is ook nie te se nie!" Nou wat is hierdie gogga wat ons noem "geestelike lewe"?
Die vrae het die gesprek baie besig gehou. Op die ou end het die vraag sy kring geloop en terug gekom na my toe. Ek begin toe, met deelname ook van hulle, my visie te verduidelik: 'n Baie goeie teken van 'n geestelike lewe is 'n persoon se hart. Hoe sien mens 'n hart? Die hart het gevolge, waarvan vir my die grootste die dienskarakter van God se hart is. Liefde wat bewys word in dade van diens. Dit is iemand wat regtig ander WIL help en bereid is om homself onder en langs die eenvoudigste mense te stel, hulle hande te vat sonder om te veroordeel 'n pad saam loop ten spyte van homself, want so 'n persoon WIL graag help. Dit straal uit sy hele gesindheid. Nederigheid liefde en diens is dus van die goed wat wys dat 'n persoon 'n geestelike lewe het.
Hierop bou ons toe verder 'n visie waar die dagbestuur van die sinode die visie draers van die kerk sal wees. Dus mense sal wees met hierdie diepe begeerte en strewe om die kerk te bedien tot by elke lidmaat op die grond. Hulle, in hulle besoeke aan die ringe dra dan die gesindheid oor. Hoe word so 'n gesindheid oorgedra? Kan dit op die ou styl gedoen word waar mense gese word wat om te doen? Die antwoord is nee, want die manier waarop jy werk is belangriker as wat jy doen. Die manier dra die hart oor nie wat jy doen nie, wat jy doen is in elk geval vol foute.
Wat dan van die departamente van die sinode soos die mediese werk. Vinnig sien mens dat dit bedoel is om die mense te dien, maar daar word erken dat baie werkers dikwels werk ter wille van betaling status en krag wat hulle daaruit kry. Die sinode moet dus sulke mense nie veroordeel nie, maar help om dit te doen om werklik die gemeenskap te dien en nie om eie gewin nie. Mense wat aangestel moet word, moet volgens die visie gekies word ens.
Die groep het baie opgewonde geraak hieroor en het vreeslik lekker saam gepraat en vrae gevra. Daar is 'n opgewondenheid as iets van God se hart verstaan word. Die probeem is net dat dit so ver van die huidige situasie is, dat hulle bang word om dit oor te dra. In die groepsmense se gedagtewereld is dit baie moeilik om sulke drastiese standpunte in te neem. Hulle se toe dat hulle dit gaan se, maar dat ek die vrae moet antwoord as daar vrae is. Op die ou end het hulle dit glad nie in hulle verslag genoem nie. Ek verstaan dit heeltemal en besef dat dit nog tyd gaan vat.  Ek is egter gevang deur die visie, want dit omvat ALLES wat die kerk doen in al hulle departamente. Evangelisasie, landbou, medies, rentmeesterskap ens.
Ek sien die potensiaal om met die dagbestuur van die sinode oor die goed 'n pad te stap, so ook groepe soos die jeugleiers wat 'n jeugbediening wil begin saam met 'n jeug dominee. My hart klop sommer vinniger oor die geleenthede wat oopmaak en ek vra voorbidding van die paar van julle wat dalk die stukkie lees.

Monday, September 6, 2010

Subsidies vir Dominees in Mosambiek

Ek sit die adresse die keer nie in BCC. Van volgende keer af sal ek dit doen.

So nou en dan het Handevat projek die behoefte om menings te meet aan ander mense. EK het die lys gekies om dit te doen. Vir julle wat belangstel en tyd het, julle insette is waardevol.

As ek jou adres moet afhaal van die lys, laat weet gerus. Indien daar ander adresse is van mense wat ook sal belangstel, laat weet gerus ook.

Ek deel net die volgende gesprek. Ek het dit baie opgesom om te wys op een van die groot uitdagings vir die Tumbine sinode en dalk ook vir ander gebiede. Hierdie gesrpek het plaasgevind tydens die laaste sinode sitting.

Die finansiele kommittee het 'n bedrag daar gestel as 'n bedrag waarop die dominees kan oorleef. Dit is 3400 Mt. (wat minder is as wat Aubie kry). Die ouderlinge het dadelik gereageer en gese dat dit te veel is. Hulle is arm en die dominees moet op dieselfde vlak lewe as hulle. Meeste van die dominees wat gepraat het, het die bedrag goedgekeur en die meeste ouderlinge wat gepraat het, het dit afgekeur. Hier was heelwat emosies by betrokke. Ek glo dat dit gebasseer is op daardie gedagte dat die mense van buite hulle krag steel. Die gesprek het maklik 'n uur geduur toe het Ualize die saak gedruk en gevra dat niemand verder hieroor moet gesels nie, maar dat ons nou net op 'n bedrag moet besluit, dalk minder as die 3400. Die een ouderling staan toe op en begin toe weer met stories oor hulle armoede, en die aktuaris maak hom toe stil en vra sy mening oor die bedrag. Hy moes hom drie keer stilmaak. Toe draai hy sy hele storie om en stem saam met die 3400 mt. Die fondasie vir die gesprek was dus nog te verkeerd om effektief hieroor te praat. Ek leun toe oor na Matique en se vir hom dat die saak nou verkeerd loop want daar word nou nie meer eerlik gepraat nie. Die ouderlinge aanvaar nou met die mond, maar hulle harte is baie emosioneel. Hy staan toe op en stel voor dat ons nie nou moet besluit oor die bedrag nie, want die algemene sinode gaan dalk in elk geval die bedrag weer verander. (Hulle druk vir regerings minimum salarise vir opgeleide mense wat op die stadium 7600 Mt is.) Die ouderlinge weet nog nie hoeveel dominees van buite kry nie, en dit is ook omdat die fondasies nog nie reg is nie.

As gevolg van die gesprek het Aubie na die tyd na my gekom en gevra dat ons nie nou sy geld deur die sinode moet stuur nie. Hy vra my om die saak met die ondersteuners te bespreek om die geld eerder deur Maputo sinode te stuur. (dalk moet mens 'n gedeelte deur die kerk stuur ter wille van die idee, maar dit het ook maar komplikasies, mens wil nie die wegsteek van inligting teenoor die ouderlinge graag ondersteun nie??)

Die probleem wat gesetel is in denkpatrone en tradisie, glo ek moet ook op daardie vlak aangespreek word. Dit is nie nou die tyd om dominees en kerkrade aan te spreek om transpirant te wees oor hulle hulp nie. Dit het wel gebeur in 'n gemeente waar 'n dominee vir my gevra het om vir die ouderlinge te verduidelik hoeveel hy kry en waarvandaan dit kom. Ek het videos oor die gemeente wat dit gee gewys met gesigte en boodskappe en toe vertel hoeveel hulle stuur. Na lang gesprekke het die gemeente besef dat hulle dominee nie daarop kan lewe nie en is daar verstaan dat die ondersteunende gemeente in 'n vennootskap met hulle wil gaan om saam die dominee te help. Hulle het toe hulle swak bydraes erken en gevra vir voorbidding van hulle ondersteuners om hulle lidmate te kan oortuig om meer by te dra vir die dominee. Hierdie is egter nog die enigste uitsondering. Die proses sal moet op 'n ander vlak plaasvind. Op die stadium is daar drie prosesse wat ek glo dit juis doen:

1. Visie konferensies (word gedurig aangepas). Toekoms denke is baie basies, verstaan van God is baie basies en dikwels meer gegrond op tradisionele denke as op die Bybelse openbaring. Visie dus baie vaag en hoop baie laag. Verandering word baie moeilik gedoen ens. Kerk en huislewe word nog nie geintergreer nie.
2. Rentmeesterskap saam met Nehemia en ander opleidings prosesse wat ook meer na die proses kyk.
3. Tweeling verhoudings waar daar stadigaan meer gekommunikeer word en vir mekaar gebid word. Die klein dingetjies bring 'n atmosfeer van diens wat baie belangrik is.

Die vraag is oor die bestuur van die subsidies. Wat is die toekoms daarvan? Hoe moet die proses verder? Handevat neem baie van die besluite en die KGA help met die bestuur van die geld en kommunikasie daaroor. Almal kry op die stadium 'n R500 per maand, daar is egter ongeveer binnekort weer 6 wat sonder hulp gaan wees. Daar is klaar 'n paar moontlikhede om die leemte te vul. DIt is maklik om die geld te stuur, maar om meer betrokke te raak vra baie en dit is nie almal wat geroepe voel vir daardie meer nie.

Groete

--
Danie Murray
Mosambiek: +258 82 717 4148
RSA: +27 82 721 3809
Huis: +27 21 982 8632
Volg die skakel om in te skryf vir die Handevat bediening se stories:
Click Here To Subscribe

Wednesday, August 18, 2010

Gesprek in mosambiek wat wys op redes vir vreemdelinge (haat)

Ek kuier in 'n gemeente en probeer 'n motivering te wees vir die werk wat daar gedoen word. In die gesprek probeer ek eers luister na problematiek van die plaaslike bediening. Die dominee vertel my in 'n lang gesprek wat op die volgende deurkom:
Die deelname van mans in die gemeente is 'n probleem. Verder is daar 'n probleem met leierskap waar een ouderling probeer om alles te bestuur en so ook met baie ander bots in hantering van geld ens. Die dominee het goeie ondersteuning uit die gemeente gehad, maar later het mense al minder belangstelling getoon en minder gehelp. Hy noem bv dat mense in die straat verbyloop en baie kom nie meer in en groet soos die gewoonte is nie. Daar is nog wat dit doen, maar nie meer soos in die begin nie.
Nou het die seun van die hoof ouderling 'n bal wat vir die gemeente gegee is op die mark gaan verkoop en die geld tussen 'n paar van die seuns verdeel. Nou is die gemeente weer opnuut kwaad vir die leier en sy familie, maar ook steeds te bang om regtig iets daaraan te doen. In die ondersoek van die saak lyk dit asof daar ook mense is wat hom as dominee nou wil betrek. Hulle se dat hy deel was van die komplot en dat hy ook van die geld gekry het, want die seun het net voor hy die bal gaan verkoop het die bal by sy huis kom opblaas.
Ek vra toe die vraag aan hom of hy weet waar sulke optrede en motiverings vandaan kom. Hy dink toe so bietjie daaroor en antwoord :"Die mense in die kerk wil altyd konings." Hy lag toe ek weer vra maar hoekom wil mense koning wees. Na so tydjie toe antwoord hy: "Hy dink dit is omdat dit gaan oor krag. As mense van buite af inkom dan word daar geglo dat die mense met die posisies wat hulle beklee, jou krag steel."
Ter verduideliking is dit so dat in die Animistiese kultuur daar 'n beperkte hoeveelheid krag of seen is vir elke groep of familie. Die krag moet gelykop verdeel word. As iemand meer voorspoed as ander beleef dan word daar gevra:"Waar het hy dit gekry." en die antwoord is: "Hy het dit by die ander gesteel want krag is beperk, daar is nie ekstra los krag wat rondle nie." Die enigste uitsondering is die hoofman of koning. Om hierdie rede is daar ook so 'n sterk strewe daarna om koning te wees.
Met die ontdekking wat hy toe self maak, kon mens daarop wys dat mens oppervlakkig hard moet werk aan die verhoudings, maar jou fokus moet eerder wees op die denkpatrone wat die probleem veroorsaak, want dit is daar waar ware transformasie kan plaasvind. Daarvandaan het die gesprek toe uitgeloop op die vergelyking van 'n Bybelse benadering tot lewe en 'n tradisionele benadering. As daar aan die tradisionele kant 'n beprekte hoeveelheid krag is, is daar aan die Bybelse kant 'n fontein van lewende water wat so baie is dat jy nie jammer is daarvoor as jy dit uitdeel nie. Verder as verhoudings aan die tradisionele kant uitruil transaksies is daar aan die Bybelse kant 'n God is wat met alles teenoor die mens die Goeie wil. Jou geluk, vreugde en sinvolle lewe is wat Hy wil. Hy wil die goeie vir enige mens. So het ons die lys aangevul en besef dat dit 'n proses van verandering is van die een na die ander. Ons het ook baie klem daarop gele dat mens soms met 'n veroordelende houding die proses baie skade doen in plaas daarvan om iemand in al sy foute aan die hand te vat en te begelei na die ware lewe toe. Veral die punt het vir hom en ook van sy ouderlinge baie aangespreek, want hulle het gese dat die kerk nie so is nie.
Daar is ook 'n dominee wat van buite die omgewing saam met die kerk werk. Nou is daar aantuigings teen hom gemaak en die kerk is nou baie versigtig om enige standpunt in te neem. Se hulle dat hy wel skuldig is, dan sal dit vir baie die bewys wees dat die sinode nou medisyne geplant het om alle vreemdelinge uit hulle midde te verwyder. Vind hulle hom nie skuldig nie, dan is daar baie wat glo hy skuldig is en hulle nie regverdig is nie. Die kerk het besluit om eerder te se dat daar aantuigings was, maar dat hulle nie konkrete bewyse gekry het nie en hy dus nog steeds aangaan.
In 'n gesprek met 'n dominee kom dit toe uit dat die kerk baie versigtig is met die saak in hulle kommunikasie met die ander sinode waar die beskuldigde persoon nou is. Dit het natuurlik geskiedenis ook. Op die ou end vra ek toe of hulle nie maar eerlik kan wees en se ons is versigtig nie want daar is stories wat rondloop dat ons medisyne geplant het en ons wil nie daardie beeld versterk nie. So sal die waarheid hulle ook kan vry maak om die saak eerlik te hanteer. Die probleem is dat daar nie oor die soort van goed in die kerk gepraat word nie, want dit is verkeerd en 'n kerk kan nie daarmee geidentifiseer word nie. Ten spyte daarvan dink die dominee tog dat mens dit kan waag om eerlik te wees, want dit is tog die realiteit.

Saturday, August 14, 2010

Geestelike ervaringe uit 'n Mosambiekse gemeente

Ek kom by 'n gemeente in Mosambiek en na die tweede dag se gesels met die dominee hoor ek dat hulle deur 'n baie moeilike tyd gegaan het. Wat gebeur het is dat mense in hulle gebied ingekom het met 'n soort poeier wat hulle uitgestrooi het. As ander daarin loop dan gaan hulle dood. So is daar in een area 8 mense dood en in 'n ander area ook sommer 'n klomp. Die regering se vir hulle dit is Colera wat die mense doodmaak maar dit word nie geglo nie, want die mense het sommer vinnig dood gegaan. Gewoonlik met Colera vat dit 'n paar dae, maar nadat hulle in die poeier geloop het was dit sommer vinnig en hulle is dood. Daar was 'n doodsvrees in die gemeenskap dat daardie mense ook na hulle gebied toe gaan kom. Ek vra toe of dit te doen het met die slegte geeste en daar word ja gese. Die kerk het toe met die hoofman gaan praat en die het saamgestem en belowe dat indien hy met die mense te doen het wat dit veroorsaak hy onmiddelik die persoon sal dood maak. Toe gaan hulle en roep die verskillende denominasies van die verskillende kerke bymekaar en daar word vir baie ure baie ernstig gebid sodat hulle bewaar kan word teen die aanslag en dat hulle area ooreslaan moet word. Die mense het blykbaar tydens die gebedsessies gekom van Milange se kant af, maar toe hulle sien wat die kerk besig is om te doen het hulle omgedraai en het hulle op die ou end nooit by hulle uitgekom nie. Nou is daar 'n groot blydskap tussen hulle dat die Here hulle bewaar het en dat hulle so saam as kerke kon opstaan en so die gevare afgeweer het.

Swaarkry en kwaad word van 'n Mosambiekse vrou

Dominee Zalimba hou Woensdag biduur en ek word uitgenooi. Dit is koud en nat en daar daag slegs so 8 vrouens en twee ouderlinge op. Daar word gesing en toe word skuld bely. Almal gaan staan op hulle hurke tussen die bankies en vra die Here vergifnis vir foute. My kniee hou dit net so halfpad deur die sessie toe moes ek maar so vooroor op my bankie gaan sit.
Kort-kort word gesing en gebid en boodskappies gegee. Ek kry ook 'n geleentheid en gebruik dit vir 'n gesprek oor Ps 74. Dit gaan oor die styd wat Asaf gehad het oor hoe goed dit met die ongelowiges gaan. Ek sluit by plaaslike wereldbeeld aan waar mense glo dat swaarkry in Afrika die bewys is dat God sy seen van hulle onttrek het. Verder gesels ons ook oor God wat goed is en vergelyk ek dit met die verhoudings wat hulle ken met die geesteswereld. Daar is nie goed of sleg nie en gevoelens speel nie 'n rol nie, dit is slegs ruiltransaksies. Die geeste sal help maar sal offerandes vra daarvoor ens. God se goedheid konstrateer duidelik met die soort van verhoudings. In die gesprek word daar ook gesels daaroor dat daar 'n toekoms is, tyd loop nie net in sirkels nie. Interesant genoeg vra ek hulle toe uit oor die geloof of iemand wat doodgaan weer terugkom. Een vrou wat redelik stil is maar aandagtig luister, antwoord toe dat dit so geglo word, want hulle sien soms kenmerke van iemand wat dood is in jong kinders. Met die erkenning van die groep kon ons toe dit vergelyk met 'n Bybelse werklikheid wat wys dat mens wel na die dood voort lewe, maar nooit weer terugkom nie. Dit breek die sirkelgang gedagte so bietjie. Teen die einde van die gesprek toe verduidelik daardie vrou dat dit boodskap vir haar nou baie geleer het. Haar ouers is vroeg dood en sy moes haar jonger sisters grootmaak. Toe is sy getroud en het 7 kinders by die man. Sy is die man se tweede vrou. Toe is een van haar sisters dood en die se kinders word ook by haar uitgeplaas. Intussen sorg haar man nie vir haar nie en sukkel sy vreeslik om vir hulle kos te kan gee. Dit bly 'n vreeslike gesukkel en sy het kwaad geword vir almal. Die boodskap het vir haar gewys dat die swaarkry nie daar is om te wys sy is niks nie, maar is deel van die pad waarin sy deur al die pyn daarvan kan groei. Sy is iets werd. Ek kan nie al haar direkte woorde onthou nie, maar sy het dit baie duidelik gestel.
Die volgende dag moes ek steeds oorbly in die gemeente want dit reen en ek is daar met die motorfiets. Die dominee en sy vrou grawe enige iets uit om vir my kos te gee, want hulle hou daarvan om die beste te gee. Daardie dag kom daardie vrou en bring 'n hoender om te kom dankie te se.

Wednesday, July 21, 2010

Tien jaar fondasie bou projek vir sending in Noord-Oos Mosambiek

Oppervlakkige gesukkel
Met baie werk wat gedoen word in die gebied is daar nie die gewensde uitkomste soos ons dikwels verwag het nie. Ek glo dat een van die redes is omdat die fondasies waarvandaan ons uit RSA die werk benader en die fondasie van die jong christene in Mosambiek so geweldig baie van mekaar verskil. Nou probeer ons op die oppervlak dinge regmaak en dit werk nie altyd nie. Volgens my moet ons baie erns maak om seker te maak dat daar 'n werklike Bybelse verstaan en fondasie sal wees waarop ons dan baie effektiewer broers en sisters kan wees met ons broers en sisters in Mosambiek, sodat werk effektiewer gedoen kan word.

Transformasie van fondasies
Aan albei kante van die Zambesie rivier is daar fondasies wat deur Jesus self getransformeer moet word om soos Hy te lyk. Van die tyd wat ek met die "wereldbeeld" fondasie besig geraak het, was dit 'n vreeslik opwindende en seer proses. Dit is seer omdat dit soms skokkende misverstande is wat bestaan tussen ons en God en dit maak seer om dit te ontdek. Dit is geweldig opwindend, want om weer opnuut vanuit 'n ander oogpunt God se liefde en genade te ontdek en al meer verstaan van hoe dit werk, bring hoendervleis, oorwinning, vrede en 'n wonderlike roeping. Die lewe word vervullend en selfverwesenliking en 'n identiteit word gevorm wat bedoel is om enige persoon se lewe vol te maak. My sending strategie is hierdeur tot in sy kern verander en vervul. Dit is lekker om te weet wie ek is en ek wil baie graag dit met ander deel al is dit op my onbehope manier.

Strategie
In soveel projekte bedieninge en selfs die NGK sien mens elemente wat aansluit by die nuwe manier van kyk. Ek sien 'n prentjie van hoe die mooi inisiatiewe nie net oorgedra sal word nie, maar in 'n proses kan gaan in die praktyk om die fondasies weer te verstewig en deur God se Woord en Gees getransformeer sal word. Hierdie fondasies het uitsonderlike dade tot gevolg wat bedoel is om totale gemeenskappe te verander.
Die strategie is dus om by die fondasies te begin. In Mosambiek Noord van die Zambesie rivier is ek reeds besig om hiermee besig te wees, maar wil dit nou in 'n 10 jaar strategie of plan omsit. Ons het reeds deur God se genade gesien hoe heelwat gemeentetjies in samewerking met verskillende kerke bereid is om opleidings geleenthede te organiseer om spesifiek hieraan te werk. Daar is reeds 7 sulke geleenthede wat wag vir 'n 3 of 4 dag konferensie. Hiedie konferensies begin by die fondasies en loop uit op praktiese toepassings wat saamgaan met baie pret, maar wat verrykende gevolge het. 
Die plan lyk dan so dat ek voort gaan om 8 sulke konferensies per jaar te doen 4 per maand. Dus twee keer vir 'n maand. Die proses gaan saam met vennootskap wat gebou word met verskillende ondersteuners wat reeds betrokke is en die verskillende kerke sendelinge en leiers in mosambiek. Ons leer en ervaar saam die materiaal en werk saam aan alles wat aangepas moet word in die aanbieding van die materiaal. In die begin konsentreer mens op die wereldbeeld, maar daarna word rentmeesterskap, landbou, medies, gemeenskapsontwikkeling, leierskap, evangelisasie ens getransformeer om vanuit Jesus as fondasie te werk. Die materiaal dring deur tot in die kern van christen wees, kerk wees, sending en het die potensiaal om nuwe lewe te ontsluit.

Wie wil saam loop?
Stap saam eers net om te kom kyk en besluit, in die proses, hoe jou saamloop sal ontwikkel. Kommunikeer gerus met my en ek kan van die boeke wat gelees kan word begin bekend maak. Waar belangstelling is kan ons van die materiaal by julle kom hanteer in watter formaat ookal. Aand byeenkomste, indien naby genoeg weeklikse byeenkomste gekombineer met uitstappies vir blootstelling, besoeke aan Mosambiek om te kom kyk wat gedoen word en dit saam beleef, naweek konferensies, of watter formaat die beste pas vir die situasie. Daar is goeie fasiliteerders vir wie ek ook kan inroep om te help.


Danie Murray
murraydg1@gmail.com
Huis (021) 982 8632
Sel 082 721 3809

Saturday, May 29, 2010

Laaste nuusbrief

EmbleemHandevat
 Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring! (Rom 10)
Dit is die voete van veral Mosambiekers!
En ons het die geleentheid om in die proses deel te neem.
FULLNAME% en ander                                                    16 April 2010
Ek en Kobus se saamry is besig om vir my baie te leer. Die landrover doen nog goed oor al die teerpaaie en die laaste stuk op Mosambiek se grondpaaie. Die pad tussen Milange en Mocuba is baie stadig, dws 25km per uur. Die ondervindings en ervaringe leer my baie, maar ek kan ongelukkig nie oor alles uitbrei nie. Ek kies om iets te se van ons gesprek met ds Campos op Mocuba.
Landrover tussen lang gras
Opskrifte:
  1. Gesprek in Mocuba
  2. Paar fotos
  3. Huis
  4. Gebedsversoeke


Gesprek in Mocuba
Ons gesels met ds Campos wat die kleinkind is van die bekende ouderling Campos wat in die geskiedenis van die evangelie in Noord-Oos Mosambiek 'n indrukwekkende rol gespeel het. Ons vind eers uit oor sy werk as organiseerder van die Teologie by ekstensie program. (TEE). Toe gesels ons oor die werk van die kerk. Hy erken een van die grootste uitdagings van die kerk as die feit dat die kerk gedagte meestal net bo-op tradisionele denke van die geesteswêreld geplak word en as daar enige siekte of krisis is daar op tradisionele maniere oplossings gesoek word. Ons gesels oor die sekuriteit wat mense vind in die geesteswêreld. Enige verwydering daarvan bring geweldige interne spanning en vrees.
Toe vertel Campos hoe ongelukkig hy raak as daar mense kom wat die Jesus film in vreemde plekke gaan wys en dan reken dat die plaaslike kerk daar die mense wat tot bekering gekom het gaan begelei. Hy vergelyk dit as iemand wat 'n bynes met 'n stok kom skud en dan padgee. Mense wat dink dat mense leë potte is wat net vol gemaak moet word, sonder om te besef dat mense reeds sekuriteit en lewesoriëntering kry deur 'n geloofsoortuiging. Om dit te verlaat is 'n verskriklike ervaring en as daar nie 'n opvang sisteem en begeleiding deur verskriklike drastiese veranderinge is nie, veroorsaak dit verskriklik baie ontwrigting en negatiewe ervarings wat mense net verder dryf van die verstaan van Christenskap.
Ons hoor stories van hoe mense slegte geeste sien en ervaar en hy vertel ook hoe hy ook as jong seun gekies was om 'n toordokter te wees. Hoe sy ma in vure gestaan het sonder om te brand en 15 dae onder die water was met 'n pot wat sterk medisyne het en waarmee sy baie mense gehelp het met hulle probleme van siektes, armoede ens.
Ons stem saam dat die verstaan van die tradisionele wêreld nie genoeg in ag geneem word in die voorbereiding van geestelike werkers in die omstandighede nie. Die maklike manier waarop die geesteswêreld afgeskiet word as die werk van die duiwel ens.
Hierdie verstaan is baie noodsaaklik wanneer Mosambiekers bekend gestel word aan die Gees van God wat op 'n heel ander waardesisteem funksioneer en wat goeie bedoelings het met mense. (ander geeste het nie altyd goeie bedoelings nie, baie slegte geeste of eenvoudig amorele geeste).
Intressant hoe ons dan ook orals in ons gesprekke mense kry wat saamstem dat die 'n leemte is in bedieninge, maar dat die strategieë om dit te hanteer maar vreeslik yl is. Ons voel dat daar 'n baie sterk geloofsgemeenskap moet wees voordat mense uitgedaag kan word om hulle vertroue te kan verplaas en nie net 'n Jesus godsdiens bo-oor alles aan te smeer nie.
Die implikasies van die erkenning en dood eenvoudig die hoor en verstaan van die Afrika mens se tradisionele verstaan van die werklikheid is geweldig wyd en ek sal dit dus nie in die brief kan begin beskryf nie, maar dit is baie krities vir ons bediening in Mosambiek en wyer.
Foto's
Ek en Kobus op bileam op besoeke in Milange
Bo is ek en Kobus op Bilheam op besoeke in Milange. Onder links is ons saam met Henry, Susan en hulle ma besig met ontbyt by Morgenster Zimbabwe. Regs onder is ons besig met besoek aan die plaas van die IRM. Johan Uys wys ons die plaas en hier staan ons in die boontjieland voor die palms langs die stroompie.
Morgester Zimbabwe by Henry en Susan
Murray tydens ontbyt   By Johan Uys op plaas voor palms, boontjieland
Huis
Dit lyk asof ons gelukkig is en dat die siektes by die huis nou aan die opklaar is.
Gebeds versoeke
  • Dankie vir gesondheid by die huis.
  • Dankie vir verskeie sinvolle gesprekke saam met Kobus en verskeie Christen werkers in Zambezia provinsie. Ons leer en ervaar baie.
  • Bid vir die res van ons toer.

Liefde
Danie
Vanuit 'n warm bedompige Quelimane
021 982 8632
082 721 3809 (word herlei na Bonny as ek in Mosambiek is).
00258 82 717 4148 (Mosambiek) SMS werk goed.
Kry redelik gereeld eposse in Mosambiek gelees.